Ana səhifə / Azadlıq və demokratiya istəyi terrora dəstəklə olmur