Ana səhifə / Hürriyyət havasını tənəffüs edək! tədbirinin moderatoru və məruzəçilərinə təşəkkür plaketi verilib