Ana səhifə / Hürriyyət havasını tənəfüs edək! adlı bayram tədbiri keçirilir