Ana səhifə / Savaş əzminin ölməsinə qəti şəkildə yol vermək olmaz